חתונה רפורמית


חתונה רפורמית היא חתונה אשר נערכת על ידי רב רפורמי או רבה רפורמית (כן יש דבר כזה) אשר עברו הסמכה לרבנות על ידי מוסד להכשרת רבנים של היהדות הרפורמית, והם מייצגים זרם אלטרנטיבי ביהדות, יותר מודרני ופתוח לשינויי הזמן והרוח.

העקרונות המנחים את התנועה הרפורמית ביהדות בעריכת טקס חתונה שאובים מן התפישה החילונית ישראלית.

הומניזם- תפיסה המציבה את האדם וחייו במרכז העולם.

פלורליזם – סובלנות והערכה כלפי גישות ודתות שונות בחברה, ויכולת קבלה והכלה שלהם.

מודרניות – שינוי תפישות פילוסויות מיושנות והתאמתן לרוח התקופה וההתפתחות האנושית.

ריבונות – זכותו של כל אדם לקבוע את אורח חייו באופן עצמאי ללא כל תלות בממסד דתי.

חתונה רפורמית | חתונה אלטרנטיביתהיהדות הרפורמית בעצם מהווה אלטרנטיבה דתית ליהדות האורתודוכסית הרשמית אשר קיימת ושולטת  בישראל. בארצות הברית למשל היהדות הרפורמית הרבה יותר נפוצה ופופולרית.


חתונה רפורמית משלבת בין האלמנטים הטקסיים המסורתיים של טקס החתונה היהודי המוכר לנו תוך כדי שילוב גישה שיוויונית יותר בין המינים ופתוחה.

חשוב לדעת כי רב רפורמי לא יחתן בין בני זוג שאינם יהודים, והתנועה הרפורמית בישראל לא משיאה זוגות שלא התחתנו לפני כן בנישואין אזרחיים כל שהם, אם זה בחו"ל או ברבנות בארץ. אף על פי כן רבנים רפורמים רבים יתירו לבני זוג להתחתן בנישואים אזרחיים במועד קרוב לאחר טקס החתונה הרפורמית.

השוני בין חתונה מסורתית לבין חתונה רפורמית הוא גדול. הקידושין וגם הכתובה נעשים ברוח שוויונית הרבה יותר מאשר בחתוה מסורתית. זוגות צעירים רבים טוענים נגד הממסד הרבני השמרני שהכתובה והקידושין מפלים באופן ברור את האישה לרעה ומעמדה אינו שווה לגבר. תירוצים שונים ומגוונים מדוע האישה היא קניינו של הבעל, מדוע הוא צריך לשלם עליה, ומדוע הם למעשה אינם שווים, מוצאים אחיזה בתיאוריות רוחניות קלושות אשר אינן מניחות את הדעת ונועדו אך ורק לפייס את הנשים שימשיכו במסורת הישנה. לא כך בחתונה רפורמית. כאן האנשים הם במרכז ואין זה חשוב מי הגבר ומי האישה. הקידושין הם הדדיים, כלומר הכלה גם כן מקדשת את החתן. הכתובה מבטאת יותר מאשר קניין אלא ערכי הרמוניה, אהבה והערכה הדדית.

 


חתונה רפורמית

השאר תגובה

חתונה רפורמית


חתונה רפורמית היא חתונה אשר נערכת על ידי רב רפורמי או רבה רפורמית (כן יש דבר כזה) אשר עברו הסמכה לרבנות על ידי מוסד להכשרת רבנים של היהדות הרפורמית, והם מייצגים זרם אלטרנטיבי ביהדות, יותר מודרני ופתוח לשינויי הזמן והרוח.

העקרונות המנחים את התנועה הרפורמית ביהדות בעריכת טקס חתונה שאובים מן התפישה החילונית ישראלית.

הומניזם- תפיסה המציבה את האדם וחייו במרכז העולם.

פלורליזם – סובלנות והערכה כלפי גישות ודתות שונות בחברה, ויכולת קבלה והכלה שלהם.

מודרניות – שינוי תפישות פילוסויות מיושנות והתאמתן לרוח התקופה וההתפתחות האנושית.

ריבונות – זכותו של כל אדם לקבוע את אורח חייו באופן עצמאי ללא כל תלות בממסד דתי.

חתונה רפורמית | חתונה אלטרנטיביתהיהדות הרפורמית בעצם מהווה אלטרנטיבה דתית ליהדות האורתודוכסית הרשמית אשר קיימת ושולטת  בישראל. בארצות הברית למשל היהדות הרפורמית הרבה יותר נפוצה ופופולרית.


חתונה רפורמית משלבת בין האלמנטים הטקסיים המסורתיים של טקס החתונה היהודי המוכר לנו תוך כדי שילוב גישה שיוויונית יותר בין המינים ופתוחה.

חשוב לדעת כי רב רפורמי לא יחתן בין בני זוג שאינם יהודים, והתנועה הרפורמית בישראל לא משיאה זוגות שלא התחתנו לפני כן בנישואין אזרחיים כל שהם, אם זה בחו"ל או ברבנות בארץ. אף על פי כן רבנים רפורמים רבים יתירו לבני זוג להתחתן בנישואים אזרחיים במועד קרוב לאחר טקס החתונה הרפורמית.

השוני בין חתונה מסורתית לבין חתונה רפורמית הוא גדול. הקידושין וגם הכתובה נעשים ברוח שוויונית הרבה יותר מאשר בחתוה מסורתית. זוגות צעירים רבים טוענים נגד הממסד הרבני השמרני שהכתובה והקידושין מפלים באופן ברור את האישה לרעה ומעמדה אינו שווה לגבר. תירוצים שונים ומגוונים מדוע האישה היא קניינו של הבעל, מדוע הוא צריך לשלם עליה, ומדוע הם למעשה אינם שווים, מוצאים אחיזה בתיאוריות רוחניות קלושות אשר אינן מניחות את הדעת ונועדו אך ורק לפייס את הנשים שימשיכו במסורת הישנה. לא כך בחתונה רפורמית. כאן האנשים הם במרכז ואין זה חשוב מי הגבר ומי האישה. הקידושין הם הדדיים, כלומר הכלה גם כן מקדשת את החתן. הכתובה מבטאת יותר מאשר קניין אלא ערכי הרמוניה, אהבה והערכה הדדית.


חתונה רפורמית

השאר תגובה